“Monsieur venus”

“Monsieur Venus” Skriven och regisserad av Malin Axelsson hösten 24 på Folkteatern i Göteborg. En gotisk drama om vad som är tillåtet inom konst, kärlek och klass. Ny skrivna sånger och komponerad av Malin Dahlström (Niki and The Dove)